Természetlesen testvériesen

1  2  3  4

Intézményünk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával valósította meg a „Természetlesen testvériesen” című testvérvárosi találkozót. 2016. május 30-tól 2016. június 05-ig fogadtuk a pressathi diákokat és tanárokat. A program célja Hortobágy természeti, kulturális értékeinek bemutatása, a növény-és állatvilág megismerése, a gyerekek természetvédelmi ismereteinek bővítése. A program lehetőséget teremtett a német-magyar fiataloknak egyaránt az egymástól való tanulásra, a nyelvgyakorlásra.

4
« 1 A 4 »

Budapesti kirándulás

2016. április 19-én iskolánk felső tagozatosai osztályfőnökeikkel budapesti kiránduláson vettek részt, melynek legjelentősebb állomása a Parlament volt, ahol többek között a Szent Koronát is láthatták. Tanulóinknak a nap folyamán egy kiadós séta során alkalmuk volt Budapest több nevezetességével is megismerkedni. A nyolcadikos tanulók beszámolókkal készültek a látnivalókról, így számos érdekes információhoz juttatták társaikat (Lánchíd, Magyar Tudományos Akadémia, Budai vár, Állatkert, Széchenyi fürdő, Hősök tere). Ellátogattak a Vajdahunyad várába is, ahol a Varázskastély című interaktív kiállítás részesei lehettek. Elfáradva, de élményekkel gazdagodva tért haza a csapat. A programot Nyitrainé Pelyhe Márta tanárnő szervezte.

Tiéd-a-Szótár! Szeged

Iskolánk 6. osztályos csapata a Grimm Kiadó által szervezett szótározási verseny regionális fordulóján eredményesen szerepelt, ezért részt vett Szegeden az országos döntőn.

A teljes verseny öt nyelven több mint tízezer diákot és ezerháromszáz pedagógust mozgósított.

A szegedi megmérettetésen az „5 – 8. osztály, Gyermekszótár” kategóriában induló, több mint háromszáz csapatból csak a nyolc legjobb vehetett részt. Köztük a mi csapatunk, melynek tagjai: Fülöp Kamilla, Nyitrai Boglárka, Pásztor Máté, Szabó Kinga, Vezendi Zita.

Felkészítő tanár: Nyitrainé Pelyhe Márta

A verseny eredményéről két hét múlva értesülünk.

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA A TERMÉSZETBEN

elmenypedagogia006
« 1 A 6 »

Iskolánkban több éves múltra tekint vissza, hogy a Föld Napján másként tanulunk. A Hortobágyi Nemzeti Park és a Hortobágyi Génmegőrző Kht. jóvoltából minden évben változatos programokkal keltjük fel a gyerekek érdeklődését. Az idén megrendezésre került témanapon az alsó és felső tagozat egyaránt részt vett. Központi témánk: „A pusztai élet múltja és jelene”.Minden osztály más-más témakört dolgozhatott fel tanórai keretben. A program témakörei: Ősi magyar háziállatok, Pásztorviselet, pásztorünnepek, Pásztorépítmények, A Hortobágyi Nemzeti Park, Pásztorviselet, a pásztoremberekszerszáma, Ősi mesterségek, Tavak, nádasok életközössége, Őshonos magyar vadállatok. Gyermekeinknek izgalmas és élménydús ismeretszerzésben lehetett részük, hiszen a tanulás színtere nem csak az iskola épülete volt, hanem kilátogattunk különböző bemutatóhelyekre, ahol a tananyag valóban megelevenedett, mely jóval hatékonyabb ismeretszerzést tett lehetővé számukra. A programok megrendezésével és lebonyolításával hozzájárultunk a gyerekek, diákok környezettudatosságának megerősítéséhez.

Digitáli Témahét – 4

digihet016
« 1 A 16 »

Lovagi játékok a 3-4. osztályban

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 4-8. között először indult útjára a Digitális Témahét.Intézményünk 3-4. osztálya a Lovagi játékok projekthez kapcsolódott. A kisdiákok olvasás órákon ismerkedtek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A színes szövegek – amellett, hogy a gyermekek fantáziáját, kreativitását megmozgatták-, segítették a mesei, csodás elemek és valós tények közti különbség felfedezését. Betekintést nyújtottak a Mátyás király korabeli mindennapokba, szokásokba, hagyományokba. A gyerekek képzeletbeli utazással megismerhették a királyi udvart, annak jellegzetes szereplőit, egy-egy szimbólumát.  A gyerekek az átélt kalandjaikról krónikában számoltak be. Miután a próbákat kiállták, maguk is lovaggá válhattak Mátyás király udvarában.A 3. osztályosok címereket,a 4. osztályosok várakat és lakóikakat készítették el.

 

Tanulási célok/tanulási eredmények:

digitális kompetencia: kreativitás, információk keresése és értékelése;

anyanyelvi kommunikáció: szóbeli – és írásbeli kommunikáció, együttműködés; olvasás, az írott szöveg megértése; a képzelet,az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével;

társas és multikulturális készségek: megfelelő és eredményes együttműködés másokkal; a csapat kollektív tudásának használata a megfelelő esetben;

kreativitás és innováció;

tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról;

vizuális kifejezőképesség fejlesztése.

 

Órarend 4.o. április 4-5. 

  Hétfő

Kedd

1. Magyar:Fogalomcsoportok térképe,

ismeretek aktivizálása

Technika: Királyi vár készítése
2. Testnevelés:Adj király katonát! Magyar:Királyi vár készítése
3. Magyar:TMK-táblázat,csoportok alakítása Testnevelés:Szabad várjáték
4. O.főnöki:Mátyás király és Kinizsi

/történetfeldolgozás/

Magyar:A királyi vár lakói
5. Angol Magyar:Krónika írása
     
14.00-15.00 Mátyás király és Kinizsi

/történetfeldolgozás/

TMK-táblázat kitöltése,a projekt zárása,eredmények összefoglalása
15.00-

16.00

Angol Lovaggá avatás

A krónika befejezése.

 

Órarend 3.o. április 5-6. 

  Kedd Szerda
1. Matematika Magyar: Mátyás király meg a juhász

/történetfeldolgozás/:

2. Testnevelés:Adj király katonát! Magyar: Mátyás,az igazságos: osztályunk erényei,címer fogalma
3. Erkölcstan Testnevelés:Szabad várjáték
4. Magyar:Fogalomcsoportok térképe,

ismeretek aktivizálása

Vizuális kultúra: Címerek készítése
5. Magyar:TMK-táblázat,csoportok alakítása Vizuális kultúra: Címerek készítése
     
14.00-15.00 Mátyás király meg a juhász

/történetfeldolgozás/

TMK-táblázat kitöltése,a projekt zárása,eredmények összefoglalása
15.00-

16.00

Angol Lovaggá avatás

A krónika írása.