Projektjeink

Az intézményünkben  működő projektek 

Szint

Részt
vevők köre

Együttműködő
partnerek

A projekt
elnevezése

Célok

Dokumentum

Iskolai

Teljes tanulói és nevelői kör

HNP és a KHT munka-társai

Témanap

„Hortobágy a nomád

pusztától a nemzeti parkig”

Környezeti nevelés keretében

az érdeklődés felkeltése a természet jelenségeinek megismerése iránt

a környezettudatos magatartás

a hagyományok tisztelete, megőrzése

Pedagógiai program

Helyi tanterv tantárgyakra lebontott tartalmakkal

Iskolai

Teljes tanulói és nevelői kör

Helyi eü. szolgálat munka-társai

Szülők

Egészségünk védelméért – projektnap

Az egészségnevelés keretében az

egészséges táplálkozás  népszerűsítése

a mozgás fontosságának felismerése, egészségóvó szerepe

Pedagógiai program

Helyi tanterv

Alsó tagozat

(alsós munkaközösség)

Alsó tagozatos tanulók

A tagozaton tanító pedagógusok

Karácsonyváró hét

A  téli időszak jeles napjainak ismerete.

Néphagyományok

Ünnepre hangolódás

Tanmenetek

Felső tagozat

(felsős munkaközösség)

Felső tagozatos tanulók

A tagozaton tanító pedagógusok

Víz – projekt

Komplex

ismeretekhez jutás

Környezet-

tudatos

magatartás

Tantervek

Kollégium

(kollégiumi munkaközösség)

Kollégista gyerekek

Kollégiumi nevelők

Húsvét

Hagyományápolás

Kreativitás, mozgáskoordináció, kézügyesség fejlesztése

Foglalkozási tervek