Közösségi élete

A kollégium személyközpontú környezet kialakítására törekszik. Ennek során a kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről.

Célunk: olyan kollégiumi légkör megteremtése, amelyben a diák jól érzi magát, ahol a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ezért testben és lélekben egészséges fiatalok élnek intézményünkben!

Kollégiumunk ehhez megfelelő szellemi és fizikai környezetet, teljes ellátást biztosít a tanulók számára.

  • A kollégium belső életének szabályozásakor fontos szempont, hogy a gyermekek optimális testi-lelki fejlődésének feltételei biztosítottak legyenek, figyelembe véve az intézményi szokásokat, valamint a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket is. A diákok napi életének kereteit úgy határoztuk meg, hogy az egyes tevékenységek belső arányai az életkori sajátosságaikhoz igazodjanak. Olyan értékelési rendszert alakítottunk ki, amely megfelelő motivációs bázist teremt a tanulók számára.

 

  • A belső élet megszervezésénél jelentős szerepet tölt be a diákönkormányzat. Részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék, és a mindennapi gyakorlatban képesek legyenek felelősen alkalmazni a demokratikus érdekérvényesítési módszereket, a probléma-megoldási, konfliktuskezelési technikákat.

 

  • Kollégiumunk kiépítette a hagyományokat a maga sajátos eszközeinek felhasználásával / Mikulás, Falukarácsony, Koli kirándulás, Ballagás/. A meglévő hagyományokat folyamatosan ápoljuk és megújítjuk. Ezzel is erősítjük a kollégiumi közösség együvé tartozását.