Diákönkormányzat

Iskolánkban 1993. szeptembere óta folyamatosan működik diákönkormányzat. Minden tanév szeptemberében újjá alakul. Tagjai az osztályképviselők 2-8.osztályig és a kollégiumi képviselők. Munkájukat diáksegítő tanár irányítja.

A diákönkormányzat minden hónap első hetében összeül Az osztályok képviselői információs füzetet vezetnek, a diákvezető helyettes az ülésekről jegyzőkönyvet készít, amelyet két tanuló hitelesít. A diák-önkormányzati üléseket követő reggelen 745 – től a diákvezető iskolagyűlésen számol be az ülések napirendi pontjairól. Az éves közgyűlést tanév végén tartják a diákönkormányzat tagjai.

Tisztségviselők 2016./2017. tanévben

 

A diákönkormányzat vezetője: Veres Csenge 8. osztályos tanuló
Helyettese: Szabó Kinga 7. osztályos tanuló
Faliújság felelős: Szilágyi Dorina 6. osztályos tanuló

Bulátkó Vivien 6. osztályos tanuló

Tisztasági felelős /felső tagozat/:  Nádasdi Maja 6. osztályos tanuló

Simon Ildikó 6. osztályos tanuló

Tisztasági felelős /alsó tagozat/:         Gercsák Katalin 4. osztályos tanuló

Varga Eszter 3. osztályos tanuló

Elemgyűjtés  felelőse:                         Szarka Lara 3. osztályos tanuló

Loncsák Láná 3. osztályos tanuló

Diáksegítő tanár:                      Zilahyné Szűcs Ildikó

A diákönkormányzat munkaterve

Első félév

 

Szeptember:
Az osztályképviselők megválasztása, a diáktanács megalakulása
Diákvezető választása
Tisztségviselők választása
Tájékoztatási rendszer kialakítása
Tisztasági, ebédeltetési pontverseny beindítása
A munkaterv összeállítása

Október:
Békeoszlop megemlékezés
Őszi sportversenyek
Az iskolavezetés kapcsolattartásának formája, rendje
Őszi papírhulladék gyűjtés
7-8. osztályos klub

November:
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának áttekintése
Költségvetés készítése 2013/ 2014. évi tanévre
Téli vásár előkészítése

December:
Segítségnyújtás osztályban, iskolában, iskolán kívül
Téli vásár
Karácsonyi klubdélután az osztályokban

Január:
Farsangi előkészület
Féléves értékelés : pontversenyek

Második félév

Február:
Pályaválasztási találkozó
Farsangi bál

Március:
Panasz- elégedettség láda előkészítése
Tavaszi papírhulladék gyűjtés

Április:
Tavaszi sportversenyek
Föld Napja

Május:
Rendhagyó beszélgetés az intézményvezetővel
Az éves közgyűlés előkészítése

Június:
Gyermeknap
7-8. osztályos klubdélután
Éves közgyűlés