Programjaink, rendezvényeink

Intézményi programok, rendezvények a tanév második félévében

Iskolánk életében nagy szerepet kap a hagyományossá vált tevékenységi formák, közös emlékek megőrzése, felelevenítése, melyek az egymást követő évfolyamok életének életritmusát adják. A hagyományok nemcsak közös, sikeres, eredeti cselekvésekben nyilvánulnak meg, hanem azokban a magatartási és viselkedési formákban, szokásokban is, melyekkel a kulturális értékeket továbbvisszük, illetve befogadjuk.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje

 

Az ünnepély, megemlékezés neve

Az ünnepély, megemlékezés

(irányadó) időpontja

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Február 25.

Iskola névadó: Petőfi Sándor – versmondó verseny

Március első hete

Március 15. megünneplése

 

Március 14.

A Víz világnapja

Március 22.

Március 21.

Holokauszt Emléknap

Április 16.

Április 22. A Föld Napja

Témanap: „Nomád pusztától a nemzeti parkig”- intézményi projekt

Április 22.

Anyák napja

 

Május első hete

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4.

Ballagás

 

Június 14.

Tanévzáró ünnepély

 

Június 24.

 

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények

 

A rendezvény neve, felelőse

A rendezvénnyel érintettek köre

A rendezvény

(hozzávetőleges)

időpontja

Házi versenyek, KRESZ és tanulmányi folytatása

3-8. évfolyam

Február elejétől május végéig

Találkozó a 9. évfolyamosokkal

/8. osztály, osztályfőnök/

8. osztály

Február eleje

HNP rendezvényei „ Téli esték” sorozaton való részvétel (köszöntő műsor)

Irodalmi és környezetvédelmi szakkör

 

Februártól márciusig

Versenyeken (versmondó, helyesíró, matematika, röplabda, báb stb. való részvétel: tankerületi, megyei, országos szervezésűeken

 

Intézményből az érintett tanulók

 

Februártól június végéig

Farsang

DÖK, SZM/

Tanulók, település lakói

Február vége

Koszorúzás a Petőfi szobornál

/Osztályfőnök 6. osztály/

Tanulók, település lakói

Március 15.

Projektek beindítása

Felső tagozat (A víz)

Felső tagozat tanulói, pedagógusai

Március eleje

Az intézmény bemutatkozását, megismerését szolgáló iskolai nyílt nap

Pedagógusok, szülők, tanulók

Március-április

„Légy egészséges” ANTSZ által szervezett levelezős verseny

6-7. évolyam

Március-június

Projektek beindítása

Kollégium (Húsvét)

Kollégiumi tanulók, nevelők

Március-április

Papírgyűjtés

/DÖK/

Tanulók, felnőttek

Április

Panasz-elégedettség (láda) írásban vélemények kikérése

Iskola tanulói

Április

Környezetünk takarítása

 

Tanulók, lakosság

Április

Április 22. A Föld Napja

Témanap: „Nomád pusztától a nemzeti parkig”- intézményi projekt

1-8. osztályok, nevelők

Április 22.

Dog-prevenciós előadás szervezése

5-8. évfolyam

Április vége- május eleje

Tavaszi sportversenyek

Intézmény tanulói

Április-május

Rendhagyó beszélgetés a

diákönkormányzat képviselői és az intézményvezető között

 

DÖK képviselők

Április vége-május eleje

Kapcsolat az óvodával (foglalkozások látogatása, közös gyerek rendezvények)

Alsós iskolások, óvodások, pegaógusok

Április vége május

 Falunap

/Pedagógusok/

Gyerekek, szülők, pedagógus

 Május utolsó hete

Gyermeknapi rendezvények

Iskola tanulói,

pedagógusok

Május utolsó hete

Német testvérvárosi találkozó

 

Tanulók, pedagógusok

Május-június

Rendhagyó éves diák közgyűlés

Intézmény tanulói, pedagógusai

Június eleje

Osztály klubdélutánok

/osztályfőnökök/

Osztályfőnökök, tanulók

június

Iskolai -osztály kirándulás

Munkaközösség-vezetők

Június eleje

Táborozás

Pályázatok (TÁMOP, Erzsébet program keretén belül)

 

Tanulók

 

június