Kollégáink

Nevelőtestület

A nevelőtestület mintegy 95 %-a helyben lakik, kötődik a településhez, így a működéshez szükséges személyi feltételek biztosítottak.  Iskolában dolgozik drámapedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés képzettségű pedagógus is. A pedagógusok és a technikai dolgozók száma a feladatnak megfelelő. Az intézmény pedagógus állománya felsőfokú végzettségű tanítókból és tanárokból áll. A tantestület többsége sok-sok éve dolgozik az intézményünkben. Kellő szakmai gyakorlatuknak, nevelési tapasztalataiknak köszönhetően lehetőségünk nyílt innovatív képességeink kipróbálására. A megfelelő szaktanári ellátottság jó színvonalú nevelő-oktató munkára ad lehetőséget.

NévMunkakörFogadóóra
Ádám Endrénéintézményvezetőhétfő 10.00 – 11.00
dr. Baji Sándornéintézményvezető helyetteshétfő 8.00 – 9.00
Girán Katalinintézményegység-vezetőhétfő 13.00 -14.00
Sáriné Pócsik Valériatanító, alsó tagozatos munkaközösség – vezető
tanító – drámapedagógus
hétfő 13.00 – 14.00
Samuné Szabó Zsuzsannatanár, felső tagozatos munkaközösség-vezetőkedd 13.00 – 14.00
Ács Józsefnétanítókedd 11.00 – 12.00
Molnárné Nagy Ágnestanárhétfő 9.00.-10.00
Zilahyné Szűcs Ildikótanító, tanárhétfő 13.00 – 14.00
Postáné Kiss Erikatanítókedd 13.00 – 14.00
Nyitrainé Pelyhe Mártatanárhétfő 16.00 – 17.00
Nagy Józsefnétanítókedd 9.00 – 10.00
Szentirmai Zoltántanárkedd 13.30 -14.30
Rózsa Katalintanár
Kiss Nóragyógypedagóguskedd 10.00-11.00
Bokorné Antal Krisztinakollégiumi nevelőtanárkedd 10.00-11.00
Ács Péterkollégiumi nevelőtanárcsütörtök 14:00-15:00
Hamidné Nagy Etelkatanító- könyvtáros
Óraadók
Zsíros Renátanéptánc oktató
Vargáné Ölyüs Andreatanárhétfő 13:30-14:30
Kovácsné Kenyeres Mártaének – zenetanár
Baranyainé Fekete Ilonabeszédfejlesztő
Pedagógiai munkát segítő munkatárs
Koroknainé Csige Juditiskolatitkár
Bolla Csabarendszergazda