Monthly Archives: január 2017

Ökoiskola beszámoló

Ökoiskola beszámoló a 2016-2017. tanév 1. félév

A tanévet újra beindítottuk a tanárok és a diákok által alapított ökocsoporttal. Év elején megterveztük a tanév programjait, elkészítettük a munkatervet és ötleteket gyűjtöttünk a közös munkához.

MEGVALÓSULT PROGRAMOK

Minden osztály kialakította saját környezetét, osztálytermét, ahol elsődleges szempontként szerepelt az ökosarok berendezése, dekorálása.

Beindult a tisztasági, ebédeltetési pontverseny, ahol minden hónapban eredményhirdetésre és a megérdemeltek jutalmazására került sor.

A használtelem gyűjtés továbbra is folytatódik iskolánkban. A félév folyamán szerződést kötöttünk a FoReGo Magyarország Kft.-vel, akik gondoskodnak a veszélyes hulladék elszállításáról.

Az októberben lezajlott papírgyűjtésen a gyerekek, szülők és kollégák együttműködő munkájával sikerült újra megtölteni a hatalmas papírszállító konténert.

Az állatok világnapjáról rajzversennyel emlékeztünk meg. A versenyen a gyerekek egymás munkáira szavazhattak, majd a győztesek állatokról szóló könyvekkel lettek jutalmazva.

Témanapunk az egészséges táplálkozás jegyében sikeresen lezajlott. Minden osztály lelkesen készült és dolgozott saját témakörében. Az elkészült ételek, reklámkampányok kiállításra és díjazásra kerültek.

A decemberi hónapunk az ajándékozás jegyében zajlott. Az újrahasznosítás ötletét megragadva ajándékokat készítettünk használt kartonból, papírból, PET- palackból, textíliákból.

A programok az ÖKO falon meghirdetésre kerültek és az elkészült fotók itt és az iskolai honlapon megtekinthetők.

A munkatervben meghatározott feladatokat a félév folyamán sikeresen el tudtuk végezni.

 

 

Hortobágy, 2017. 01. 20.

Rózsa Katalin, biológia-földrajz tanár