Monthly Archives: március 2015

Röplabda sikerek

Iskolánk lánycsapata a Hajdú – Bihar megyei Diáksport Szövetség által szervezett IV. korcsoportos XIV. Amatőr Röplabda Országos Diákverseny döntőjén I. helyezést ért el.  A rangadóra Debrecenben, 2015. március 21-én került sor. A csapat tagjai: Veres Csenge, Palásti Hanna, Vas Bianka, Posta Petra, Ruzsányi Aisa, Vincze Viktória, Németi Rebeka, Lukács Andrea és Szilágyi Fruzsina. Németi Rebeka 8. osztályos tanuló különdíjban részesült.

2015.03.21. Amatőr Különdíj

Debrecenben 2015.március 22-én a Magyar Röplabda Szövetség VOLLÉ! – Röpsuli Programjának keretében rendezett Fogarasi József Emléktorna gyermek leány kategóriájában iskolánk csapata I. helyezést ért el.

2015.03.22. Fogarasi Volley győztes csapat

A lány csapat tovább folytatva remek szereplését I. helyezést ért el röplabda sportágban a IV. korcsoportos Diákolimpia 2014/15 tanév körzeti döntőjén. A csapat tagjai: Palásti Hanna, Vas Bianka, Posta Petra, Ruzsányi Aisa, Vincze Viktória, Németi Rebeka, Lukács Andrea, Szilágyi Fruzsina és Sándor Krisztina voltak. Gratulálunk a csapatnak és edzőjüknek, Szentirmai Zoltánnak.

2015.03.21. Amatőr győztes csapat

 

Víz-projekt

víz6

Március 10 – 17. közötti időszakban került megrendezésre iskolánkban a felső tagozatos évfolyamok Víz – projektje.  A gyerekek érdeklődéssel, nagy aktivitással vettek részt az változatos feladatok megoldásában. A programban többek közözött előzetes feladatként vízi jármű – makett készítés, bemutató óra, tanulói prezentáció, folyóparti séta,  projektzáró  vetélkedő és kiállítás szerepelt. Eseménydús, eredményes projektet zártak tanulóink.

További képekért katt ide.

Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről

márc 15.5

Iskolai ünnepség keretében emlékeztünk meg az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A 6. osztályosok műsorát láthattuk, melyet osztályfőnökük Molnárné Nagy Ágnes szerkesztett. Ezt követően az iskolánk előkertjében lévő Petőfi szobornál a község koszorúzási ünnepségén vett részt iskolánk közössége. A megemlékezésen Vincze Andrásné polgármester asszony ünnepi köszöntője után Németi Rebeka elszavalta Juhász Gyula Vértanúink című versét. Ruzsányi Aisa Kossuth nótákat énekelt, melyhez a zenei kíséretet Kovácsné Kenyeres Márta tanárnő vezetésével Nyitrai Boglárka, Kovács Boglárka és Szeifert Péter jelenlegi és volt tanítványaink szolgáltatták.

További képekért klikk ide.

Beiratkozás a 2015/2016-os tanévre

cimer

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balmazújvárosi Tankerülete

FELHÍVÁS

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Balmazújvárosi Tankerület illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról, a 2015/2016. tanévre.

Tanköteles gyermekét a szülő/gondviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.A beiratkozás időpontjai: 

2015. április 16. 8:00-19:00 óráig
2015. április 17. 8:00 -18:00 óráig
 

A beiratkozás helye:

A körzet szerint illetékes, vagy választott iskola székhelye, ahova a szülő/gondviselő a tanköteles gyermek felvételét kéri
Az egyes általános iskolák felvételi körzetéről a szülő/gondviselő tájékozódhat az óvodákban, általános iskolákban, a tankerület székhelyén (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 12.)

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:

  1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok), amelyek az alábbiak lehetnek:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kötelező melléklet, mely letölthető az iskola honlapjáról, vagy beszerezhető az óvodában)

Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek a tényét az illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni! ((Nkt. 91.§)

 

A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi lehetőség van. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

 

Bényei Sándor sk.
tankerületi igazgató

Meghívó

klikup

A Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium, mint Mentoráló Intézmény tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a TÁMOP- 3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” című projekt Módszertani innovációs modul következő foglalkozására.

Téma:       Bemutató foglalkozás „A víz projekt” keretében

A foglalkozás időpontja:2015. március 11. (szerda) 9.45 – 12.00

A program helyszíne: Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium
4071 Hortobágy, József Attila u. 1/A

Program:

9.45 – 10.00      Regisztráció, vendégek köszöntése
Dorcsák Mária intézményvezető

10.00 – 10.45     Hospitálási lehetőség: A”Víz projekt” keretében 8. osztályban földrajzórán
A foglalkozást vezeti: Rózsa Katalin

10.45 – 10.55     Szünet

10.55 – 11.15     A hospitálás reflexiói vezeti: dr. Baji Sándorné intézményvezető helyettes

11.15 – 11.55     Workshop: „Víz projekt” bemutatása, szerepe a környezettudatos magatartás formálásában a felső tagozaton.
Vezeti:Samuné Szabó Zsuzsanna felső tagozatos munkaközösség vezető

11.45 -12.00      Programzárás: Dorcsák Mária intézményvezető

szecdown