Monthly Archives: szeptember 2014

„ÖKO” – OLDAL

 

ökoiskola

Iskolánk a 2012-ben benyújtott pályázattal elnyerte az „Örökös ökoiskola” címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. A cím elnyeréséhez teljesítettük a legfontosabb követelményeket, melyek közül a legfontosabbak:

 

 • Az iskola a pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.
 • Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek, mint a falutakarítás, falunap, nemzeti park programjain való részvétel.
 • A pedagógiai munka a gyermekek életkorát messzemenően figyelembe veszi.
 • Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott, egészségnap, adventi projekt, víz projekt és a húsvéti projekt, témanap.
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül a szabadban is folyik
 • A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel.

 

 

Alapelveink:

 • Pozitív erkölcsi értékek közvetítése
 • Pozitív magatartási, viselkedési normák, modellek megismertetése, gyakoroltatása
 • Környezettudatosság
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek nyújtása

Tanévnyitó

2014. szeptember 01– jén iskolánkban megkezdődött a 2014/2015 – ös tanév.

A tanévnyitó műsora a 4. osztályos gyerekek szereplésével és a kis első osztályosok közreműködésével zajlott le.

Tanév eleji létszámadatok:

 • Iskolánkba összesen 131 tanuló jár.
 • A kollégisták száma 52 fő, ebből 42 gyerek iskolás, az óvodások száma 10.

A tankönyvek időben megérkeztek és eljutottak tanulóinkhoz. Az első és másodikos tanulók térítésmentesen, 65 fő rászorultsági alapon ingyen kapta meg a könyveket.

A törvényi előírásoknak megfelelően megszervezzük a gyerekek egésznapos elfoglaltságát.  Így a délelőtti tanítási órák után is osztálykeretben maradnak a diákok. Biztosítjuk számukra az ebéd elfogyasztását a szülők által igényelt formában és helyen, valamint a tanórák utáni pihenés, levegőzés lehetőségét. Minden osztály számára 14 órától 15 óráig terjedő időszakban tanulási idő áll rendelkezésre, ahol tanári segítséget és felügyeletet kapnak. A tanulási idő védett, tehát ebben az időszakban más elfoglaltságra nem kerülhet sor. A gyerekek 15 órától 16 óráig választott szakkörökben és egyéb foglalkozáson tevékenykedhetnek. A kollégisták négy óra után vonulnak át a kollégium épületébe és folytatják további programjukat.  Szakköri foglalkozások látogatására 16 óra után is lehetőség van. Pénteki napokon a kollégisták hazautazása miatt a tanulási idő 13 órától 14 óráig tart, majd lehetőség van szakköri foglalkozás látogatására illetve 15 óráig ügyelet igénybevételére.

Személyi és tárgyi feltételeink adattok az új tanév megkezdéséhez.

Nyári tábor

A hazai testvériskolai pályázat keretében Sáriné Pócsik Valéria és Samuné Szabó Zsuzsa szervezett  egy hetes tábort, Zamárdiban melyen 33  tanulónk vett részt.

Kollégiumi vizesblokk felújítás

Augusztus közepén a kollégiumban csőtörés történt, így a vizesblokk korszerűsítése elengedhetetlenné vált. A munkálatokat az augusztusi szobafoglalások miatt csak szeptember első napjaiban tudták elkezdeni.  A kollégium életét igyekeztünk úgy megszervezni, hogy problémamentes legyen a felújítási munkák alatt.